Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Tähtisaunat OY Y-19460592
Pistotie 4
15870 Hollola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Kulju
puh +358 40 5455 625
sami.kulju[at]tahtisaunat.fi

Rekisterin nimi

Tähtisaunat Oy verkkosivujen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on laittanut tarjouspyynnön tahtisaunat.fi tarjouspyyntölomakkeen kautta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on tahtisaunat.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tarjouspyyntöjen ja/tai tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tahtisaunat.fi toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää tahtisaunat.fi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tahtisaunat.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan tahtisaunat.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tahtisaunat.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä tahtisaunat.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse info@tahtisaunat.fi, kirjeitse postiosoitteeseen tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Maksutapatiedot
Mahdolliset rakennuspiirustukset ym asiakkaan toimittamat dokumentit

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta tahtisaunat.fi:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Asiakkaan tiedot hävitetään tietokannasta pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.